Màrketing audiovisual

La transformació de la societat i les noves tecnologies han creat un món més global, complex, més connectat, que ha canviat la forma de relacionar-nos a nivell personal i amb les marques mitjançant una comunicació més directa, a través de múltiples canals sincronitzats i a qualsevol hora.

Els nostres serveis comprenen l'acompanyament en la identificació de necessitats i objectius de les marques, la definició d'estratègies digitals i de continguts que aportin valor, així com l'execució dels plans i accions de comunicació per (re)connectar amb els públics, per a totes les pantalles.