LAVINIA AUDIOVISUAL

LAVINIA AUDIOVISUAL

Desenvolupament i producció de formats de TV. Factual, entreteniment i ficció.

> Creem, desenvolupem, adaptem i produïm formats de televisió per a les principals cadenes, en els gèneres factual (infotaiment, docuseries i magazins), entreteniment i ficció.

Introduïm al mercat continguts de qualitat i competitius, amb els quals busquem entretenir sempre des del rigor i l’enginy, amb una aposta visual innovadora i un to proper a l’espectador.

Els continguts audiovisuals que produïm es conceben des del primer moment com un relat transversal per a la seva explotació multipantalla, a través de les finestres de distribució adequades.

Web: http://laviniaaudiovisual.com/ca/
WEB