Canal ètic

Aquest canal està dedicat exclusivament per dirigir denúncies per incompliments legals de l'organització o els seus integrants, en els termes i les condicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Accedeix al Canal ètic.

Si teniu qualsevol dubte sobre altres qüestions, podeu contactar-nos a través d'altres canals disponibles a la pàgina web.

Què es consideren incompliments normatius?
Sense ànim excloent ni limitatiu, es consideren:
- Fraus i estafes
- Blanqueig de capitals
- Evasió o el·lusió d'impostos
- Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial
- Competència deslleial
- Delictes contra el mercat o els consumidors
- Corrupció interna
- Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària
- Incompliment de la normativa sobre protecció de dades
- Revelació de secrets empresarials
- Malversació
- Delictes contra el medi ambient i la salut pública
- Vulneració de drets dels treballadors

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:
- Possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l'exercici del treball
- Presumpta gestió lucrativa de recursos de l'empresa
- Situacions de discriminació o abús sexual
- Pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?
Qualsevol persona de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades amb aquesta en un context laboral o professional.

Com puc fer una comunicació?
Es pot cursar de forma verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats al formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.

Com es tramitarà la comunicació?

Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Es garanteix la protecció a la persona informant?
El sistema intern dinformació reuneix les garanties de confidencialitat, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, investigació i protecció de la persona informant.